Start
Historia
Geografi
Hyra lokal
Parkering
Gästhamn
Fritid
Kontakt

Välkommen till Smögenbryggan!

Vad händer på b ryggan nu?
Besök vår interaktiva webbkamera.
Öppnar sommaren 2008

Uthyres!

Fastighets AB Smögenbryggan Turistindustrier är idag största aktör på affärslokaler i vårt arbetsområde och för att vi skall vara ledande även i framtiden krävs det att vi ständigt känner av våra hyresgästers önskemål och hjälper dem att kunna genomföra de verksamheter som de är specialister på. Vårt mål är att i alla lägen kunna erbjuda öns mest konkuranskraftiga lokaler med bra planlösningar samtidigt som hamnens kulturella värden skall bevaras. Detta är ingen motsägelse då mycket av öns styrka som turistmål är dess historia, arkitektur och unika miljö. Vi försöker genom varsamma renoveringar att restaurera exteriören på våra byggnader och på så sätt gjuta en solid grund för Smögenbryggan att kunna fortsätta växa som varumärke.Kvalitetssäkringen och utvecklingen av varumärket inleddes redan dagen efter att vi fått Smögenbryggan registererat (13 augusti 2004) och vår strategi bygger på

- Säsongsförlängning
Nytecknade kontrakt innehåller vanligtvis klausuler om vilka tider som butikerna minst skall vara öppna.
Julöppet på Smögenbryggan lanserade vi redan 2001 vilket blivit mycket lyckat. Vi lånar då ut lokaler gratis till hantverkare och konstnärer.
- Blandat utbud
Vi försöker ständigt få en bättre mix av olika butikinriktningar och samtidigt försvara våra hyresgästers marknadsandelar.
Det är också viktigt att era kunder kan återkomma året efter för att komplettera eventuella varor.
- Kontraktslängd
Vi försöker vanligtvis att teckna långa kontrakt då vi tror att längre kontrakt får hyresgästen att lägga mer resurser på reklam och marknadsföring vilket spiller över på samtliga aktörer.
- Städad Skyltning
Området är absolut i behov av en renare skyltning, vilket vi just nu satsar mycket resurser på.

Fastighets AB Smögenbryggan Turistindustrier
att: Micke Johansson
Box 7
450 43 Smögen

alternativt

micke@smogenbryggan.se

NYHETER

Sidan är under
uppbyggnad och
utvecklas under 2007

Alltid fler
nyheter på

Smögen.nu