Start
Historia
Geografi
Hyra lokal
Parkering
Gästhamn
Fritid
Kontakt

Välkommen till Smögenbryggan!

Vad händer på b ryggan nu?
Besök vår interaktiva webbkamera.
Öppnar sommaren 2008

Historia

Mycket av Smögenbryggans historia finns inte nedskrivet även om flera bra böcker har publicerats. Den mest omfattande är skriven av Casper Ljungdahl med titeln Smögen och Hasselösund - Bohuslänska fiskesamhällen i förändring utgiven 1993. Men då mycket riskerar att falla i glömska så är det viktigt att vi med gemensamma krafter lyckas ta till vara den historia som finns. Om du har vetskap om byggnaderna, vad de användes till eller annat relevant samt foton tar vi tacksamt emot det för att kunna uppdatera denna sida, för att på så sätt på sikt skapa en unik skildring av Smögenbryggan och kulturen kring denna.

1877 kom sillen åter tillbaka och denna sillperiod sammanfaller med den internationella expansionsvågen med Nordamerika som motor. Den stora skillnaden mot tidigare sillperioder är att exportfirmornas ägare bor och verkar på ön och detta betydde oerhört mycket för samhällsuppbyggnaden. På kort tid händer mycket med infrastrukturen och Smögens hamn blir en stor prick på kartan. 1885 fick vi postkontor och telefon togs i bruk några år senare. Befolkningstillväxten var mycket hög, år 1880 har Smögen 561 invånare och när sillperioden är över 1910 bor här totalt 1659 personer vilket är en högre siffra än den som gäller idag, nästan ett sekel senare.

Byggnaderna på Smögenbryggan

Hamnen 2 / Smögenbryggan 26 Det nuvarande huset restes 1882 och går i folkmun under namnet Jenkens kontor . Detta på grund av att Carl Jemy "James" Andersson (1862-1926) 1886 grundade firman C. James Andersson och drev sin verksamhet härifrån. Efter några år med enorm tillväxt var detta öns största företag med flera av de stora magasinen och fryserierna ute på Holmen i sina ägor och man
var bland annat Nordens största leverantör av hummer. Kontoret var en av de första att dra in telefon och hade telefonnummer 4. Till skillnad mot de andra större exportörerna så var exponeringen mot Tyskland under kriget begränsad och man klarade sig därför betydligt när hyperinflationen kom. Under perioden 1997-2003 bedrev Bryggans Gästhem sin verksamhet och den 10 januari 2004 såldes huset till Fastighets AB Smögenbryggan Turistindustrier som idag åter använder huset som kontor och bibliotek efter mycket varsamma renoveringar, dock inte med samma telefonnummer.

Hamnen 4 / Sillgatan 10 Mitt på ångbåtsbryggan ligger den byggnad som idag är mer känd som Brasserie Bryggan. Troligtvis har det legat byggnader och magasin här ända sedan hamnen togs i bruk för hundratals år sedan men huvudbyggnaden som ligger här idag uppfördes i mitten av 1800-talet som boningshus åt Carl Wallentin (1856-1927) som under början av 1900 talet satt i riksdagens andra kammare för liberala samlingsparitet. Den lägre delen av huset fick sin nuvarande form 1898 men i den äldre utbyggnaden öppnades den redan 1 januari 1885 Smögens Poststation. Byggnaden går lokalt således under namnet Gamla Posten. Den lilla yta med bänkar längs husets östra väggar kallas i folkmun för Snusfronten och det var här alla världsproblem löstes. Några år efter Kreugerkraschen såldes fastigheten till Syverséns Segelmakeri som den 4 juli 2003 sålde det vidare till Fastighets AB Smögenbryggan Turistindustrier som förvaltar det idag.

Fortsättning>>

NYHETER

Sidan är under
uppbyggnad och
utvecklas under 2007

Alltid fler
nyheter på

Smögen.nu