Start
Historia
Geografi
Hyra lokal
Parkering
Gästhamn
Fritid
Kontakt

Välkommen till Smögenbryggan!

Vad händer på b ryggan nu?
Besök vår interaktiva webbkamera.
Öppnar sommaren 2008

Geografi

Beskrivning av ön

I den yttre delen av Smögenbryggan ligger Ringareskär som fått sitt namn efter den stora järnring som fortfarande finns mitt på ön, även om det idag efter att betongkajen byggdes 1959 är svårt att se att det är en ö. Järnringen kom på plast 18xx och består av en speciell legering som ger i från sig en speciellt klang och användes vid dimma för att underlätta navigering in i hamnen.

Strax efter Ringreskär börjar Ångbåstbryggan som då som nu har en central funktion då det framförallt är här som hamnen har ett mycket gott djup. Ångbåstbryggan trafikerades flitigt av många fraktfartyg bland annat ångaren Bohuslän som fortfarande är i bruk, om än som museifartyg.

Längre in i hamnen finns en skyddad del som kallas vansviken med en liten klytfa som kallas Kilen och som idag är utfylld.
Längre in mot Ängebacken finns den mest skyddade delen av hamnen. Den 12 juni 1909 påbörjades muddringen av Smyghålet varför det sedan blev möjligt att, med en mindre båt, komma ut på havet även på den sidan. Samtidigt som denna lilla kanal borgar för att hamnen får en fin omsättning på vatten.

Den inre delen av den stor ön på söder om Salt Sjön kallas Kleven och den yttre delen kalls Holmen. Under sillperioderna var de magasinen på Holmen, som då var en egen ö utan "landförbindelse", motorn för Smögen som export hamn.

NYHETER

Sidan är under
uppbyggnad och
utvecklas under 2007

Alltid fler
nyheter på

Smögen.nu